PHƯƠNG ÁN TỔ HỢP MÔN HỌC LỰA CHỌN CHO HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

0
83

Từ năm học 2022 – 2023, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, trong đó chương trình lớp 10 được đặc biệt quan tâm, vì lớp 10 đánh dấu bước chuyển quan trọng đối với học sinh, hướng tới mục tiêu cụ thể trong những năm học phổ thông, đỗ vào trường đại học hoặc ngành học mà các em mong muốn.
Ở chương trình hiện hành, học sinh phải học 17 môn và hoạt động giáo dục. Còn với chương trình mới, học sinh sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình. Điểm mới quan trọng nhất của chương trình lớp 10 mới nói riêng và bậc THPT nói chung là cho phép học sinh được lựa chọn môn học, nội dung học. Cụ thể, học sinh sẽ học Các môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc, Các môn học lựa chọn, Các chuyên đề học tập và Các môn học tự chọn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here